Andrej Plenković

Predsjednik Vlade Republike Hrvatske i predsjednik Hrvatske demokratske zajednice

Tema: Makedonija

Makedonija ima potporu na europskom putu

Potpredsjednik Odbora za vanjske poslove Andrej Plenković sudjelovao je u razmjeni mišljenja o nacrtu izvješća o Makedoniji za 2015. godinu

10. 12. 2015.

Intervju za portal Politika 24

Potpredsjednik odbora za vanjske poslove EP Andrej Plenković u intervjuu za portal Politika 24 osvrnuo se na krizu u Makedoniji te političke poruke Rezolucije EP-a o napretku BiH

23. 5. 2015.

Stabilizacija Makedonije i njezina europska budućnost

Andrej Plenković, potpredsjednik Odbora za vanjske poslove, sudjelovao je u raspravi o situaciji u Makedoniji

20. 5. 2015.

Plenković o usvajanju amandmana na rezoluciju o Srbiji

Danas smo podržali rezolucije o napretku Crne Gore, Kosova, Makedonije i Srbije

11. 3. 2015.

Treba odvojiti problem pitanja imena od procesa pregovora o pristupanju

Tijekom plenarnog zasjedanja u Starsbourgu zastupnik Andrej Plenković je sudjelovao u raspravi o napretku Makedonije u 2014. godini.

10. 3. 2015.

Makedonija: pitanje imena još uvijek koči napredak

Potpredsjednik Odbora za vanjske poslove Andrej Plenković predsjedao je dijelom sastanka koji se odnosio na Izvješće o napretku Makedonije

20. 1. 2015.

O napretku Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Makedonije

akt149 m

Kao član Izaslanstva za odnose sa zemljama jugoistočne Europe, zastupnik Plenković govorio je u zajedničkoj raspravi o izvješćima o napretku Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Makedonije prema Europskoj uniji te je podržao ..

5. 2. 2014.

Izvješće o napretku Makedonije

akt133 m

Zastupnik Plenković zauzeo se za otvaranje pregovora o pristupanju Makedonije Europskoj uniji

20. 1. 2014.

Hrvatski sabor, 28. 5. 2013. (2)

video

Prijedlog zakona o potvrđivanju sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Makedonije o policijskoj suradnji, s konačnim prijedlogom zakona ...

28. 5. 2013.