Andrej Plenković

Predsjednik Vlade Republike Hrvatske i predsjednik Hrvatske demokratske zajednice

Tema: Europska komisija

Odgovor: projekti za Hrvatsku u okviru Dunavske strategije

ek01

Hrvatska je aktivno uključena u provedbu Strategije EU-a za dunavsku regiju te je iskazala poseban interes za razvoj klastera i poduzetničko učenje s naglaskom na tržišne inovacije, stoji u odgovoru povjerenika Hahna

10. 4. 2014.

Pomaže li Vijeće za regionalnu suradnju državama jugoistoka Europe?

ek04

Zastupnik Plenković zatražio je procjenu Europske komisije o učinkovitosti i dodanoj vrijednosti koju Vijeće za regionalnu suradnju pruža državama jugoistoka Europe u provođenju reformi na putu u EU

8. 4. 2014.

Usmeni prijevod na hrvatski jezik

ek03

Zbog fizičkih ograničenja zgrade i broja dostupnih kabina nije moguće osigurati usmeno prevođenje na sve jezike i sa svih jezika, stoji u odgovoru povjerenice Reding

25. 3. 2014.

Opće smjernice za proračun EU u 2015.

akt191 m

Plenković je naglasio da se Opće smjernice za proračun EU u 2015. – Dio III, koji se odnosi na Komisiju, a pripremila ga je izvjestiteljica Gardiazabal – usvajaju u kontekstu druge godine novoga Višegodišnjeg financijskog okvira...

13. 3. 2014.

Sprečavanje pranja novca i financiranja terorizma

akt184 m

Zastupnik Plenković podržao je izvješće zastupnika Karinša i kolegice Sargentini o prijedlogu Direktive o sprečavanju korištenja financijskih sustava u svrhu pranja novca i financiranja terorizma

11. 3. 2014.

Štete od elementarnih nepogoda i hrvatski špediteri

akt181 m

Plenković je apelirao na Komisiju da podrži naknadu štete nastalu od elementarnih nepogoda te ponovno zatražio da Europski socijalni fond pomogne hrvatskim špediterima

10. 3. 2014.

Simbolička zaštita trgova, spomenika i parkova pomirenja

ek02

Zastupnici u Europskom parlamentu Andrej Plenković, Zdravka Bušić, László Surján, Iosif Matula i Jelko Kacin uputili su zajedničko pitanje Komisiji o simboličkoj zaštiti trgova, spomenika i parkova pomirenja

7. 3. 2014.

Juncker kandidat Europske pučke stranke za šefa Europske komisije

akt179 m

Na Kongresu u Dublinu izaslanici Europske pučke stranke izabrali su bivšega luksemburškog premijera Jean-Claudea Junckera za kandidata EPP-a za budućeg predsjednika Europske komisije

6. 3. 2014.

Je li potreban novi mehanizam verifikacije kopenhaških kriterija?

akt172 m

Zastupnik Plenković govorio je u okviru rasprave na plenarnoj sjednici Europskog parlamenta o Izvješću o stanju temeljnih prava u Europskoj uniji, koje je pripremio belgijski zastupnik Louis Michel

26. 2. 2014.