Andrej Plenković

Predsjednik Vlade Republike Hrvatske i predsjednik Hrvatske demokratske zajednice
Mogliano Veneto | 30. 11. 2015.

Na raspravi o europskoj politici susjedstva

Potpredsjednik Odbora za vanjske poslove EP-a Andrej Plenković govorio je o europskoj politici susjedstva nakon pariških terorističkih napada na konferenciji u organizaciji talijanske zastupnice u EP-u Elisabette Gardini

Tijekom rasprave na panelu, na kojem su uz zastupnika Plenkovića sudjelovali Stefania Craxi i Daniele Lazzeri, analizirana je politička i sigurnosna situacija u Europi nakon terorističkog napada u Parizu. Plenković je iznio ključne naglaske revizije europske politike susjedstva u ovom mandatu koja će prvenstveno biti usmjerena prema rješavanju sigurnosnih kriza i stabiliziranju stanja u susjedstvu Europske unije.

Naglasio je da je rat u Siriji glavni uzrok nestabilnosti na Bliskom istoku i cijelom europskom susjedstvu, kao i uzrok pojačanog migracijskog vala koji ima znatne posljedice za cijelu Europu.

Kao predsjednik Delegacije EP-a za Ukrajinu, Plenković je istaknuo potporu Europske unije punoj implementaciji mirovnog Sporazuma iz Minska te provedbi europskih reformi koje su predviđene u Sporazumu o pridruživanju EU-a i Ukrajine.