Andrej Plenković

Predsjednik Vlade Republike Hrvatske i predsjednik Hrvatske demokratske zajednice
Zagreb | 7. 9. 2017.

Financijska potpora vatrogascima i protupožarnim zračnim snagama

Na današnjoj sjednici Vlade premijer Plenković predstavio je Odluku o nagrađivanju operativnih vatrogasnih snaga za uspješnu provedbu zadaća u ovogodišnjoj protupožarnoj sezoni

Donesena je odluka o odobrenju sredstava na teret zalihe državnog proračuna za 2017. godinu radi nagrađivanja operativnih vatrogasnih snaga i odluka o nagrađivanju protupožarnih zračnih snaga za uspješnu provedbu zadaća u ovogodišnjoj protupožarnoj sezoni.

Predsjednik Vlade podsjetio je na to da je početkom tjedna održan sastanak s čelnicima Hrvatske vatrogasne zajednice i predstavnicima Državne uprave za zaštitu i spašavanje. Ponovno je izrazio zahvalnost svim vatrogascima, javnim i dobrovoljnim postrojbama, pripadnicima civilne zaštite i oružanih snaga te brojnim građanima koji su sudjelovali u gašenju požara.

Kazao je da je ova sezona požara bila neugodna, ali da nasreću nije bilo ljudskih žrtava i nije izgorio nijedan infrastrukturni objekt, iako su nastale velike štete. Predsjednik Vlade istaknuo je da je u takvim okolnostima važno pružiti konkretnu financijsku potporu vatrogascima, te je stoga iz zaliha državnog proračuna izdvojeno 7,6 milijuna kuna.

Također će se iz proračuna Ministarstva obrane osigurati 1.162.000 kuna za pilote i mehaničare, koji su obavili sjajan posao u ovoj sezoni, ne samo u Hrvatskoj negp i u drugim zemljama u kojima su gasili požare. Vlada je odlučila da se dio bespovratnih sredstava iz Europske unije iskoristi za nabavu vatrogasnih vozila i druge specijalističke opreme. 

Hrvatskom saboru upućen je Konačni prijedlog zakona o zaštiti životinja. Predloženim zakonom propisuju se odgovornosti i obveze fizičkih i pravnih osoba radi zaštite životinja tijekom korištenja, što uključuje: zaštitu njihovog života, zdravlja i dobrobiti, način postupanja sa životinjama, uvjete koji su potrebni za zaštitu životinja pri držanju, uzgoju, izvođenju zahvata na životinjama, usmrćivanju, prijevozu, korištenju životinja u znanstvene svrhe, držanju životinja u zoološkim vrtovima, cirkusima, prilikom prodaje kućnih ljubimaca, te postupanje s napuštenim i izgubljenim životinjama, kao i inspekcijski nadzor i prekršajne odredbe.

Ministar poljoprivrede  Tomislav Tolušić  pojasnio je da se Prijedlogom zakona o zaštiti životinja povećava razina dobrobiti životinja kada je riječ o njihovom posjedovanju i korištenju. Kazao je da se novim zakonom propisuje zabrana neodgovarajućih postupanja prema životinjama, zaštita kućnih ljubimaca tijekom njihovog uzgoja, držanja, prometa i prodaje te evidentiranje vlasnika kućnih ljubimaca namijenjenih prodaji. Govoreći o kontroli razmnožavanja kućnih ljubimaca, ministar je naglasio da na području na kojem se utvrdi veliki broj napuštenih pasa ministar poljoprivrede određuje način i financiranje kontrole razmnožavanja napuštenih pasa.  

Također se jedinicama područne (regionalne) samouprave propisuje osnivanje koordinacijskih radnih skupina te osnivanje skloništa za životinje kapaciteta najmanje 50 mjesta čiji rad sami financiraju. Skloništa za životinje nisu osnovana u tri županije – u Brodsko-posavskoj, Dubrovačko-neretvanskoj i Ličko-senjskoj.   

Ministar je posebno istaknuo da životinje iz skloništa više nije moguće usmrtiti po proteku 60 dana od dolaska u sklonište, već one u njemu ostaju do udomljenja.

U državnom proračunu treba osigurati 100.000 kuna na pozicijama Ministarstva poljoprivrede za uspostavu Jedinstvenog informacijskog centra kao dijela upisnika kućnih ljubimaca te za izradu evidencije vlasnika s jednom ili dvjema rasplodnim ženkama kućnih ljubimaca.

Ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković predstavio je Konačni prijedlog zakona o međunarodnom privatnom pravu. Hrvatska prvi put donosi Zakon o međunarodnom privatnom pravu koji u pogledu privatnopravnih odnosa s međunarodnim obilježjem sadrži pravila o određivanju mjerodavnog prava, nadležnosti te priznanju i proglašenju ovršnosti stranih sudskih odluka, ali na način da uvažava unificirano europsko međunarodno privatno pravo, a istodobno zadržava rješenja iz Zakona o rješavanju sukoba zakona s propisima drugih zemalja u određenim odnosima koja su se pokazala funkcionalna i kvalitetna. Donošenjem novog Zakona sucima odnosno praktičarima će se znatno olakšati rješavanje situacija s međunarodnim obilježjem. Ministar Bošnjaković je rekao da je Hrvatska preuzela model koje koriste Češka i Nizozemska.

Državna tajnica u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova Zdravka Bušić predstavila je Prijedlog zakona o potvrđivanju Protokola br. 15 kojim se mijenja i dopunjuje Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda.

Svrha ovog novog regionalnog međunarodnog mehanizma je unaprjeđenje postojećeg sustava zaštite ljudskih prava odnosno provedbe Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda te osiguranja povoljnijih uvjeta za daljnje djelovanje Europskog suda za ljudska prava kao njenog vitalnog mehanizma. Republika Hrvatska snažno je podupirala izradu te usvajanje ovog Protokola te pritom podržava sve izmjene koje on donosi i kojima se u praksi unaprjeđuje sustav zaštite ljudskih prava. Državna tajnica Bušić izvijestila je da 35 država stranaka Konvencije ratificiralo Protokol, a Vijeće Europe potiče i sve ostale na isti čin.

Vlada je donijela Odluku o osnivanju i imenovanju članova Savjeta Vlade Republike Hrvatske za Hrvate izvan Republike Hrvatske te je izmijenila i dopunila Uredbu o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta.

Raspravljena je i Odluka o prijenosu prava upravljanja stanovima u vlasništvu Republike Hrvatske na Ministarstvo hrvatskih branitelja te je Ministarstvu obrane dana suglasnost za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u 2020. godini za nabavu raketa Hellfire za helikoptere OH-58D Kiowa Warrior.

Ministar financija Zdravko Marić izvijestio je da je Općini Kravarsko dana suglasnost za zaduženje kod Zagrebačke banke u iznosu od 500 tisuća kuna, a sredstva će se koristiti za financiranje kapitalnog projekta „Izgradnja doma kulture u Barbarićima Kravarskim“.

Dana je suglasnost i Općini Veliko Trgovišće za zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak u iznosu od 5 milijuna kuna. Sredstva će se koristiti za kupnju zemljišta k.č. 692/2, k.o. Veliko Trgovišće, uklanjanje postojeće građevine i izgradnju poslovnog dijela poslovno-stambene zgrade.

Prihvaćeno je Godišnje izvješće o radu Državne škole za javnu upravu za 2016. godinu.

Državna tajnica u Ministarstvu uprave Katica Prpić izvijestila je da Državna škola za javnu upravu provodi stručno osposobljavanje i usavršavanje državnih službenika, izabranih dužnosnika i službenika u tijelima lokalne i područne (regionalne) samouprave, zaposlenih u pravnim osobama s javnim ovlastima te obrazovanje odraslih.

Navela je da je Škola u 2016. godini provela 235 programa usavršavanja za ukupno 6.011 polaznika. Od toga je 37 radionica provedeno prema zahtjevima organizacija javne uprave za stručnim usavršavanjem njihovih službenika, na kojima je educirano 644 službenika.

U suradnji s Ministarstvom regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, a s ciljem  ispunjavanja općih ex ante uvjeta za korištenje ESI fondova koji se odnose na zabranu diskriminacije, jednakost spolova, zaštitu prava osoba s invaliditetom, javnu nabavu i državne potpore, Škola je educirala 1.474 službenika u tijelima u sustavima upravljanja i kontrole za provedbu operativnih programa.

Državna tajnica Prpić istaknula je da je u 2016. godini Škola provela i iznimno uspješan projekt „Uspostava trening sustava za dobro upravljanje na lokalnoj i regionalnoj razini“, kako bi odgovorila na potrebe jačanja kapaciteta jedinica lokalne i regionalne samouprave. U sklopu projekta razvijen je i proveden program Dobro upravljanje za lokalne i regionalne lidere, prvi takve vrste u Republici Hrvatskoj, namijenjen županima, zamjenicima župana, gradonačelnicima, zamjenicima gradonačelnika i pročelnicima upravnih odjela u gradovima i županijama.

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović predstavio je Prijedlog protokola za identifikaciju, pomoć i zaštitu žrtava trgovanja ljudima, kao i Prijedlog protokola o postupanju pri dobrovoljnom i sigurnom povratku žrtava trgovanja ljudima.

Vlada je prihvatila pokroviteljstvo nad stručno-znanstvenim skupom pod nazivom „Zdravlje i zdravstvo: izazovi i mogućnosti – susret profesije i politike“ povodom obilježavanja 90. obljetnice osnutka Škole narodnog zdravlja „Andrija Štampar“, koji će se održati 3. listopada 2017. godine, u Zagrebu.

Prihvaćeno je pokroviteljstvo i nad 3. gospodarskim forumom, koji će se održati 7. studenoga 2017. godine, u Zagrebu, kao i nad održavanjem 20. obljetnice kulturno-gospodarske manifestacije „Zeljarijada“, koja će održati u Općini Vidovec, u rujnu 2017. godine.