Andrej Plenković

Predsjednik Vlade Republike Hrvatske i predsjednik Hrvatske demokratske zajednice
Zagreb | 12. 3. 2018.

Ratifikacirat ćemo Konvenciju Vijeća Europe i otkloniti nedoumice

Nakon sjednice Predsjedništva i Nacionalnog vijeća HDZ-a, u kojoj su sudjelovali ministri u Vladi, predsjednik Andrej Plenković dao je izjavu za medije

Predsjednik Vlade i HDZ-a Andrej Plenković istaknuo je u izjavi medijima kako su na Predsjedništvu i Nacionalnom vijeću stranke raspravljene aktualne političke teme. Kazao je da su posebno stavili u fokus informaciju o Dokumentu dijaloga i preporukama koje je Vijeće za suočavanje s posljedicama vladavine nedemokratskih režima predstavilo Vladi.

"Izvijestili smo da će one biti upućene nadležnim resorima te da ćemo nakon toga odlučiti o eventualnim modifikacijama zakonskog okvira", rekao je Plenković.

Naveo je kako je na Predsjedništvu temeljito raspravljena Konvencija Vijeća Europe, tzv. Istanbulska konvencija. Napomenuo je kako je s nadležnom ministricom Murganić objasnio cijeli proces, koji traje već desetak godina: od izrade Konvencije u vrijeme prijašnjih HDZ-ovih Vlada, preko činjenice da ju je 2011. potpisala Vlada predvođena SDP-om, ali nije imala hrabrosti ili političke volje da je ratificira.

"Prošle smo godine mi pak uvrstili prijedlog zakona koji bi potvrdio Konvenciju u naš zakonodavni plan aktivnosti, provedena je javna rasprava i međuresorna radna skupina radila je na toj temi", podsjetio je Plenković.

Naglasio je kako je Vlada u intenzivnim konzultacijama sa stručnim službama Vijeća Europe analizirala kakve su pravne posljedice pojedinih aspekata koji se o Konvenciji nameću u javnoj raspravi, ne samo u Hrvatskoj, nego i u ostalim zemljama.

"S te smo strane u otvorenoj raspravi na današnjoj sjednici većini kolegica i kolega vrlo jasno otklonili neke nedoumice, neke strahove koji se u javnosti i kod dijela aktivista gledaju iz kuta tzv. rodne ideologije kao opasnosti koju navodno krije Konvencija", poručio je Plenković.

Istaknuo je kako je meritum stvari da je Konvencija Vijeća Europe napravljena kako bi se na sveobuhvatniji način, i na višoj razini standarda, zaštitile žene od nasilja i spriječilo nasilje u obitelji.

"Jasno smo potvrdili da preuzimanje u naš pravni poredak ove Konvencije ne znači bilo kakvu pravnu obvezu za, primjerice, priznanja istospolnih brakova, što je jedno od pitanja koje se postavlja u raspravi. Velika većina sudionika u raspravi - a bilo ih je 40-ak - zaključila je da ćemo nastaviti s procesom ratifikacije. Nekoliko kolega je imalo drukčiji stav", naveo je Plenković.

Najavio je kako će Vlada pojačati komunikaciju prema javnosti o stvarnom sadržaju Konvencije, razgovarati s partnerima u parlamentarnoj većini, ali i s ostalim parlamentarnim strankama, kako bi pokušali okupiti što veći broj zastupnika da stane iza Konvencije.

"Kada se ona temeljito raspravi, onda se vidi - posebno uz interpretativnu izjavu koju ćemo donijeti - da možemo amortizirati sva ova otvorena pitanja", rekao je Plenković.

Pojasnio je kako ni iz jedne rasprave, pa ni od onih kolega koji su suzdržani ili se eventualno protive, nije u sadržajnom smislu čuo nijedan konkretan aspekt bilo kojeg članka Konvencije koji bi mogao biti problematičan.

"Cijelo smo vrijeme u ozračju nečega što bi negdje moglo biti „skriveno“, ali kada je riječ o samome tekstu, onda u ovoj raspravi nisam uočio nešto što je bilo tko od kolega dovoljno kvalitetno argumentirao da bi to bilo alarmno zvono za nas", kazao je Plenković.

Naglasio je kako na kraju nije bilo potrebe za glasovanjem, budući da je održana uistinu cjelovitu raspravu.

"Rezimirao sam sljedeće korake: nastavak procesa ratifikacije, veće senzibiliziranje javnosti za sadržaj, komunikacija s onim akterima u društvu koji imaju određene rezerve ili se protive procesu i definiranje interpretativne izjave. To su koraci koji slijede, i to su svi podržali", zaključio je Plenković.

Komentirajući pismo političkog tajnika Davora Stiera, Plenković je kazao kako nije ni znao da je kolega Davor Ivo Stier u Argentini, a što se tiče pisma, njegovo je pravo da izrazi stav.

"To sam naslutio prije nekoliko dana u jednom njegovom intervjuu. Što se tiče tona pojedinih formulacija iz pisma, nisam siguran da su najbolje pogođene. Ali, prijatelji smo, znamo se dugo, nije to neka velika drama", istaknuo je Plenković.

Teme