Andrej Plenković

Predsjednik Vlade Republike Hrvatske i predsjednik Hrvatske demokratske zajednice
Zagreb | 11. 10. 2013.

Dvojezični natpisi u Vukovaru

Emisija Poligraf od 11. 10. Sudionici: Andrej Plenković, zastupnik u EP; Arsen Bauk, ministar uprave; Vesna Škare-Ožbolt, odvjetnica; Saša Milošević, predstavnik Srpskog narodnog vijeća

Plenković je obrazložio širi kontekst zaštite manjinskih prava u Hrvatskoj, a posebno srpske manjine.  Iznio je stavove HDZ-a o tome da je nužno uzeti u obzir članak 8. Ustavnog zakona o manjinama, o prijedlogu zaključka saborske oporbe da se odgodi njegova primjena te o tome da Vukovar bude proglašen gradom posebnog pijeteta. Zauzeo se za mirno rješavanje problema i veći politički senzibilitet Vlade u provedbi Zakona nakon popisa stanovništva u Vukovaru.