Andrej Plenković

Predsjednik Vlade Republike Hrvatske i predsjednik Hrvatske demokratske zajednice
Vukovar | 29. 10. 2013.

Posjet Vukovarsko-srijemskoj županiji

Susret sa županom Galićem i vodstvom županijske razvojne agencije HRAST, sudjelovanje na sjednici Gospodarskog vijeća HGK-ŽK Vukovar, te sastanak s Gradskim odborom HDZ-a i Mladeži grada Vukovara

akt052

Zastupnik Plenković razgovarao je sa županom Božom Galićem o aktualnim političkim i gospodarskim prilikama u županiji. Nastavno na kontinuiranu suradnju tijekom proteklih godina dogovorene su daljnje aktivnosti prema institucijama Europske unije u vezi s projektima značajnim za Vukovarsku-srijemsku županiju. Direktor razvojne agencije Hrast, Ivan Rimac, predstavio je projekte koji su trenutno u provedbi te je najavio niz projekata koji su u pripremi za financiranje sredstvima strukturnih fondova. Pročelnica odjela za međunarodnu suradnju i regionalni razvoj, Gabrijela Žalac, istaknula je angažman Vukovarsko- srijemske županije u okviru: Euroregija Dunav-Drava-Sava, Radne zajednice podunavskih regija, Instituta regija Europe i Skupštine europskih regija.

Na 58. sjednici gospodarskog vijeća Županijske komore Vukovar zastupnik Plenković održao je izlaganje o gospodarskim aspektima članstva Hrvatske u EU. U dijalogu s nizom županijskih gospodarstvenika razgovarao je o prilagodbama poslovanja u novim okolnostima i mjerama za povećanje konkurentnosti te nastup na europskom tržištu. Posebno su istaknuti sektori poljoprivrede, drvno-prerađivačke industrije, trgovine, poduzetništva, obrta i logistike.

Održan je sastanak s predsjednikom Gradskog odbora HDZ-a Damirom Barnom i suradnicima te je razmotrena politička situacija u Vukovaru, a u kontekstu aktivnosti usmjerenih proglašavanja Vukovara kao grada posebnog pijeteta. Plenković se susreo i s članovima Mladeži HDZ-a.