Andrej Plenković

Predsjednik Vlade Republike Hrvatske i predsjednik Hrvatske demokratske zajednice
Strasbourg | 19. 11. 2013.

Govor o Transeuropskoj prometnoj mreži

Plenković je rekao da su transeuropski prometni koridori strateška podloga za financiranje projekata putem Instrumenta za povezivanje Europe i strukturnih fondova

Istaknuo je kako je realizacija prometnih projekata važna za gospodarski rast i razvoj članica Europske unije, zapošljavanje, podizanje standarda i bolje povezivanje između država članica. Istaknuo je multi-modalni karakter osnovnih prometnih pravaca i razvijenu mrežu TEN-T koridora. (Ukupna sredstva predviđena u okviru Instrumenta za povezivanje Europe su 29,3 milijardi EUR za razdoblje od 2014. do 2020.)

Naglasio je da je s aspekta Hrvatske važno da se poveže Dubrovačko-neretvanska županija s ostatkom Hrvatske, ali i s ostatkom Europske unije jer to je dio europskoga teritorija. Jadransko-jonski pravac je strateški važan za razvoj turizma i gospodarstva, ali i za povezivanje članica Europske unije, odnosno jugoistoka Europe sa središnjom Europom.