Andrej Plenković

Predsjednik Vlade Republike Hrvatske i predsjednik Hrvatske demokratske zajednice
Strasbourg | 20. 11. 2013.

Govor o Europskoj grupaciji za teritorijalnu suradnju

Zastupnik Plenković podržao je izvješće kolege Joachima Zellera koje se odnosi na izmjenu Uredbe o Europskoj grupaciji za teritorijalnu suradnju (EGTC), čime ona postaje jednostavnija i učinkovitija u pogledu osnivanja, priznavanja i funkcioniranja grupacija

Plenković je istaknuo da je cilj izvješća poboljšanje pravnog okvira uredbe iz 2006. godine. Smatra da davanje pravne osobnosti grupacijama za teritorijalnu suradnju predstavlja odličan aspekt prekogranične suradnje, višeslojnog upravljanja Europom te  kvalitetnog korištenja kohezijskih fondova i provedbe politike teritorijalne kohezije. Ovakve grupacije pridonose boljem gospodarskom i socijalnom razvoju pojedinih regija u državama članicama Europske unije, mišljenja je Plenković.

Kada je riječ o Hrvatskoj, Plenković je podsjetio da je Hrvatski sabor u lipnju 2013. donio  poseban Zakon za provedbu Uredbe iz 2006, te da će se on slijedom aktualnih izmjena prilagoditi s obzirom na nove elemente. Naznačio je da se raspravlja o mogućoj transformaciji Radne zajednice Alpe-Jadran u EGTC, kao i inicijative za prometni koridor Route 65 te regionalne suradnje Panon, koji su se već pokazali kao uspješni primjeri prekogranične suradnje.