Andrej Plenković

Predsjednik Vlade Republike Hrvatske i predsjednik Hrvatske demokratske zajednice
Bruxelles | 8. 11. 2013.

Zapošljavanje hrvatskih državljana u Europskoj komisiji i Vijeću EU

Zastupnik Andrej Plenković uputio je i Europskoj komisiji i Vijeću EU pitanje u vezi sa zapošljavanjem hrvatskih državljana u njihovim službama

ek03Plenković je u svom pismenom upitu naglasio kako je dinamika zapošljavanja hrvatskih državljana važna za zainteresirane građane Hrvatske koja ima refleksiju na ukupnu sliku i percepciju o Europskoj uniji u hrvatskoj javnosti.

Plenkovića zanima koliko je do sada ukupno primljeno hrvatskih državljana u službe Vijeća EU-a i Europske komisije, koliko ih se namjerava zaposliti tijekom 2014. godine te kakva je dinamika zapošljavanja hrvatskih državljana na upravljačkim razinama Vijeća i Komisije odnosno koliko je takvih radnih mjesta predviđeno za Hrvatsku.

Europska komisija i Vijeće Europske unije pismeno će odgovoriti na pitanja zastupnika Andreja Plenkovića u roku od 3 do 6 tjedana.