Andrej Plenković

Predsjednik Vlade Republike Hrvatske i predsjednik Hrvatske demokratske zajednice
Zagreb | 14. 5. 2020.

Vlada financira najamnine građanima čije su nekretnine stradale u potresu

Vlada je na 230. sjednici raspravila 29. točaka, među njima odluku o financiranju najamnine za stambeno zbrinjavanje osoba čije su nekretnine stradale u potresu na području Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije

Paket EU-a za promet i turizam

Premijer Plenković još je jednom zahvalio bivšem potpredsjedniku Vlade i ministru obrane Damiru Krstičeviću na svemu što je učinio u svome dosadašnjem radu za cijelu Vladu i sustav domovinske sigurnosti.

Još je jednom izrazio sućut obiteljima poginulih pripadnika Hrvatskog ratnog zrakoplovstva koji su stradali u padu školskoga zrakoplova prije tjedan dana.

Od ostalih tema izdvojio je jučer objavljeni paket Europske komisije koji se odnosi na promet i turizam. Izrazivši zadovoljstvo tim paketom, najavio je da će se idućeg tjedna održati sastanak ministara turizma EU-a.

"To je na tragu povoljne epidemiološke slike i postupnoga otvaranja koje smo učinili radi reaktiviranja hrvatskoga gospodarstva i u što većoj mjeri normalizacije života u Hrvatskoj", dodao je premijer Plenković.

Započela isplata naknade od 4.000 kuna za travanj

Kazao je nadalje da su počele isplate naknada za zaposlene od 4.000 kuna za mjesec travanj te izvijestio da se očekuje da će obuhvatiti ukupno oko 600 tisuća radnika, u odnosu na ožujak u kojem je obuhvatila njih gotovo pola milijuna.

"Još jednom pokazujemo koliko je ova Vlada izašla u susret privatnom sektoru i ovakvim mjerama zaštitila radna mjesta", naglasio je.

Osvrnuo se također na izvješće Europske banke za obnovu i razvoj te istaknuo da su njezine procjene nešto optimističnije od hrvatskih pa i procjena Europske komisije.

"Oni očekuju pad BDP-a od 7%, ali isto tako i rast od 6% već u idućoj godini. I oni su prepoznali sva postignuća u pogledu odgovornog upravljanja javnim financijama i otpornosti Hrvatske na ovaj vanjski šok i krizu", naglasio je premijer.

Dodao je kako je posebno važno istaknuti da je u međuvremenu Hrvatska ispunila sve kriterije za Europski tečajni mehanizam II.

Izrazio je zadovoljstvo odlukom Europske komisije kojom je prenamijenjeno još 120 milijuna kuna još za poljoprivredu što je ocijenio odličnom porukom potpore tome sektoru u postojećim okolnostima.

Što se tiče aktualnog stanja vezanog za koronavirus, ministar zdravstva Vili Beroš rekao je da je ukupno testirano 48.737 osoba, a pozitivnih je 2.213, to je 4.54% testiranih, što znači da je postotak dalje u padu.

Potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović kazao je da u ovom trenutku možemo biti zadovoljni protuepidemijskim aktivnostima, a izvješćujući o pogoršanom epidemiološkom stanju na otoku Braču, rekao je da su za područje otoka donesene još dvije odluke kojima su ponovno uvedene nužne epidemiološke mjere u trajanju od 14 dana, a kakve su u ostalom dijelu Hrvatske ukinute.

Nove osobne iskaznice omogućuju pristup elektroničkim uslugama i elektroničko potpisivanje dokumenata pomoću mobilnih uređaja

Ministar Božinović, govoreći o izmjenama i dopunama Zakona o osobnoj iskaznici, rekao je da će osobne iskaznice ubuduće će imati posebni čip koji će sadržavati biometrijske identifikatore nositelja osobne iskaznice, odnosno prikaz lica nositelja osobne iskaznice i dva otiska prstiju u interoperabilnim digitalnim formatima.

Izmjenama zakona omogućava se stvaranje preduvjeta za korištenje elektroničke osobne iskaznice i na mobilnim uređajima, a ne samo na osobnim računalima, odnosno omogućava se građanima pristup elektroničkim uslugama i pravovaljano elektroničko potpisivanje dokumenata pomoću mobilnih telefona ili tableta.

"U ovim slučajevima odgovarajuće programsko rješenje za pokretne uređaje, odnosno ID aplikacija, zamijenila bi potpisni certifikat koji je na osobnoj iskaznici. Bitno je naglasiti da korištenje odgovarajućeg programskog rješenja za pokretne uređaje građani neće dodatno plaćati", istaknuo je ministar Božinović.

Izmjenama Zakona o šumama do 19 milijuna kuna rasterećenja za gospodarske objekte

Ministrica poljoprivrede Marija Vučković predstavila je Nacrt prijedloga zakona o izmjenama Zakona o šumama, kojim se, u okviru Akcijskog plana za smanjenje neporeznih i parafiskalnih davanja 2020, predlaže oslobođenje od plaćanja naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma za pravne i fizičke osobe koje su obveznici plaćanja poreza na dobit te fizičke osobe koje su obveznici plaćanja poreza na dohodak, a koje imaju godišnji prihod manji od 7,5 milijuna kuna

Naime, dosada su od plaćanja naknade bile oslobođene pravne i fizičke osobe koje imaju godišnji prihod manji od 3 milijuna kuna, te bi se predloženom izmjenom smanjio broj obveznika plaćanja naknade za oko 50%, sa sadašnjih nešto više od 20 tisuća obveznika na oko 10.500 obveznika.

Tom mjerom bi se postiglo rasterećenje gospodarskih subjekata, a to su gotovo svi mikro, mali i srednji poduzetnici od oko 14 milijuna kuna.

Istodobno, predlaže se smanjenje stope za obračun naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma sa 0,0265 na 0,024 % ukupnog prihoda.

Očekuje se da će ta mjera rasteretiti gospodarske subjekte za oko 19 milijuna kuna.

Financiranje najamnina građanima čije su nekretnine stradale u potresu na području Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije

Vlada je donijela Odluku o financiranju najamnine za stambeno zbrinjavanje osoba čije su nekretnine stradale u potresu na području Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije.

Ministar državne imovine Mario Banožić kazao je da se vlasnicima obiteljskih kuća, vlasnicima stanova i zaštićenim najmoprimcima koji su stanovali i imali prijavljeno prebivalište ili boravište u vrijeme potresa u obiteljskim kućama, višestambenim zgradama i stambeno poslovnim zgradama na području Grada i dvije županije i koje su u preliminarnom pregledu zgrada označene kao N1 (neuporabljivo – zbog vanjskog utjecaja) i N2 (neuporabljivo – zbog oštećenja) te stoga nisu podobne za stanovanje do obnove, financirat će se najamnina za zamjenski stan.

"Najamnina će se financirati ako vlasnik, odnosno zaštićeni najmoprimac, njegov bračni drug, izvanbračni drug, životni partner, odnosno druga osoba koja živi u kućanstvu s vlasnikom ili zaštićenim najmoprimcem, na području od 20 km od adrese oštećene kuće ili stana nemaju u vlasništvu drugu useljivu kuću ili stan, a o čemu će dati pisanu izjavu pod materijalnom i kaznenom odgovornošću na kojoj je potpis ovjeren po javnom bilježniku.", kazao je ministar i dodao da će se financirati temeljem sklopljenih ugovora o najmu koji su prijavljeni Ministarstvu financija, Poreznoj upravi.

Najamnina će se financirati u iznosu do maksimalno 70 kuna po četvornom metru.

Apsolutni iznos koji će se financirati ograničen je brojem kvadratnih metara po članu kućanstva i cijenom najma po metru kvadratnom, pa će se tako najamnina za zamjenski stan financirati za zamjenski stan do maksimalno 35 m² površine stana za jednu osobu, odnosno za svaku daljnju osobu iz kućanstva još 10 m², ali ne više od površine stana ili kuće u vlasništvu koja nije pogodna za stanovanje.

Navedeno financiranje provodit će se do obnove stana ili kuće ili do revizije oznake oštećenja iz preliminarnog pregleda zgrada nakon obavljanja hitnih i nužnih radova za popravak zgrada i stanova, do osiguravanja adekvatnog smještaja u stanu u vlasništvu Republike Hrvatske ili do 1. rujna 2021. godine, ovisno o tome koja okolnost prije nastupi.

Predsjednik Vlade Andrej Plenković istaknuo je da je to izrazito važna odluka za građane Grada Zagreba, koji su najviše pogođeni potresom. Kazao je da je napravljen važan korak te posebno naglasio korištenje sredstava iz Fonda solidarnosti EU.

Vlada poduprla treću. fazu projekta razvoja i sanacije Kliničkog bolničkog centra Zagreb

Vlada je poduprla realizaciju III. faze projekta razvoja Kliničkog bolničkog centra Zagreb i provedbu sanacije oštećenja zgrada Kliničkog bolničkog centra Zagreb, nastalih prilikom potresa koji su pogodili Grad Zagreb, Zagrebačku županiju i dijelove Krapinsko-zagorske županije.

"Navedena faza uključuje izgradnju nove građevine na lokaciji Rebro koja će omogućiti objedinjavanje medicinskih i nemedicinskih djelatnosti s ciljem unaprjeđenja zdravstvene infrastrukture, poboljšanja uvjeta rada, bolje funkcionalnosti i efikasnosti", kazao je ministar Beroš.

Hrvatskim vodama dana je suglasnost za kreditno zaduženje kod Erste & Steiermarkische Bank d.d., Rijeka u iznosu od 700 milijuna kuna radi kapitalnih ulaganja na području javne vodoopskrbe, javne odvodnje i zaštite od štetnog djelovanja voda.

Poduzetnicima smanjenje troška električne energije za oko 75 milijuna kuna godišnje

Ministar zaštite okoliša i energetike Tomislav Ćorić predstavio je nekoliko uredbi i odluka kojima smanjuje naknade industriji i poduzetnicima za obnovljive izvore energije i eksploataciju mineralnih sirovina, koje će donijeti uštede i potaknuti ulaganja.

Prema Uredbi o kriterijima za plaćanje umanjene naknade za obnovljive izvore energije i visokoučinkovitu kogeneraciju, između ostalog, pravo na umanjenu naknadu imat će poduzetnici s prosječnom godišnjom količinom potrošene električne energije na manjom od jednog gigavatsata, te da se poduzetnik ne smatra poduzetnikom u teškoćama i ne smije imati dug ili nepodmireni dug.

Odlukom o naknadi za obnovljive izvore energije i visokoučinkovitu kogeneraciju, kojom se visina naknade za obnovljive izvore energije i kogeneracije utvrđuje u iznosu 0,105 kuna po kilovatsatu za sve krajnje kupce električne energije.

U Uredbi o kvotama za poticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i visokoučinkovitih kogeneracija, ukupna kvota svih grupa proizvodnih postrojenja za poticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i visokoučinkovitih kogeneracija, koja pridonosi ostvarivanju ciljeva u proizvodnji električne i toplinske energije iz obnovljivih izvora energije i visokoučinkovitih kogeneracija iznosi 2.265.000 kilovata.

Ministar Ćorić istaknuo je da su te odluke usmjerene smanjenju financijskog opterećenja poduzetnika i povećanju njihovih investicija.

"Današnje odluke smanjit će poduzetnicima trošak električne energije između 8,1 i 11,5%, ili za oko 75 milijuna kuna godišnje", zaključio je.

Izvor: Hina/Vlada