Andrej Plenković

Predsjednik Vlade Republike Hrvatske i predsjednik Hrvatske demokratske zajednice
Zagreb | 19. 4. 2014.

Vjerodostojno za europsku Hrvatsku!

Rezime desetomjesečnog rada zastupnika Andreja Plenkovića u Europskom parlamentu

Moje dvadesetogodišnje iskustvo bavljenja europskim poslovima u hrvatskoj diplomaciji u Zagrebu, Bruxellesu i Parizu, u hrvatskoj Vladi u svojstvu državnog tajnika, u Hrvatskom saboru kao zastupnika, dobilo je novu dimenziju i kvalitetu kroz aktualni mandat člana Europskog parlamenta iz redova HDZ-a odnosno Europske pučke stranke. Biti jedan od aktera koji donose odluke na europskoj razini izuzetna je čast i povlastica koja podrazumijeva odgovornost, predani rad, znanje o europskim politikama i procedurama, ali i vještinu artikuliranja i zastupanja hrvatskih interesa.

izbori2014

Svoj posao radim s uvjerenjem i entuzijazmom jer smatram da članstvo Hrvatske u Europskoj uniji pruža nove mogućnosti za demokratski, gospodarski i socijalni razvoj našeg društva. Imajući na umu da je Europska unija kao politički projekt utemeljena na načelu pomirbe nakon II. svjetskog rata, smatram da je upravo ta ideja posebno relevantna i danas aktualna za Hrvatsku, koja je bila žrtva srpske agresije početkom 90-tih godina.

Uz tu temeljnu vrijednost, Europsku uniju vidim kao zajednicu solidarnosti – kroz provedbu zajedničkih politika; kao zajednicu razvoja – kroz redistribuciju proračunskih sredstava; te kao zajednicu prava – koja stečevinom od 60-ak godina održava suradnju svojih 28 članica na najvišoj razini. Riječ je o  bitnim sastavnicama koje pridonose dovršenju procesa tranzicije u Hrvatskoj i njezinoj preobrazbi u solidnu i učinkovitu članicu Unije – u državu čija administracija zna braniti hrvatske interese, čije gospodarstvo može izdržati pritiske jedinstvenog tržišta i čiji građani uživaju socijalnu zaštitu koja im omogućuje kvalitetan  život.

Rezimirajući svoj jednogodišnji angažman u Europskom parlamentu, smatram da sam – zajedno sa svojim kolegicama i kolegama – uspio etablirati novu ulogu europskog zastupnika na hrvatskoj političkoj sceni. Naš univerzalni mandat, koji smo primili od svih hrvatskih birača, obvezao nas je na dinamičan i angažiran rad u Bruxellesu i Strasbourgu, ali i na stalnu prisutnost diljem hrvatskih županija i na neposredan kontakt s građanima, na medijsku vidljivost i komunikaciju kroz društvene mreže. Mi zastupnici HDZ-a zaposlili smo, uz suradnike u Zagrebu i Bruxellesu, u svim županijama mlade u kolege koji prate europske projekte i informiraju nas o političkim, gospodarskim i socijalnim prilikama u svojim sredinama. Kroz moj ured prošlo je i 25 mladih darovitih stažista koji predstavljaju novu generaciju hrvatskih građana, za koje je članstvo u Uniji notorna činjenica i koji će na svojemu životnom putu u svoj punini konzumirati nov međunarodni položaj Hrvatske i koristi članstva u Europskoj uniji.

Sve aktivnosti u provedbi našeg političkog programa »Hrvatski glas u Europi«, koji je dio šire platforme Europske pučke stranke, poduzeli smo radi ostvarenja boljitka hrvatskih građana, ali i popravljanja niza pogrešnih poteza aktualne Vlade, koja se nije snašla u vođenju Hrvatske kao članice Unije. Trudili smo se da snažnije emancipiramo europske teme u hrvatskoj javnosti te da senzibiliziramo građane za ovlasti i ulogu Europskog parlamenta. Mišljenja sam da se Europski parlament može okarakterizirati kao svojevrstan drugi dom Hrvatskog sabora, jer se propisi koje on donosi ili izravno primjenjuju u Hrvatskoj ili ih Sabor prenosi u naš pravni sustav.

Utjecaj institucija EU i njihovih odluka na sve hrvatske građane stalan je, konkretan i neizbježan, pa je stoga važno da hrvatski građani u što većem broju sudjeluju na europskim izborima, jer na taj način osnažuju demokratski legitimitet Europskog parlamenta. Bitno je da građani i svojim aktivnostima na lokalnoj razini – kroz provedbu načela supsidijarnosti – daju značajan doprinos višerazinskom upravljanju Europskom unijom.

Aktivnosti ureda

Kao član Europskog parlamenta iz redova HDZ-a/EPP-a angažirano sam radio u okviru Odbora za proračun čiji sam član, pri čemu je posebna vrijednost proteklih mjeseci bilo sudjelovanje u pregovorima između Vijeća i Parlamenta o Proračunu EU za 2014. i za 2015, kao i u pregovorima o Višegodišnjem financijskom okviru za razdoblje 2014–2020. Bio sam prvi hrvatski zastupnik koji je podnio izvješće na plenarnoj sjednici EP-a, a radilo se o Mobilizaciji proračunskih sredstava Unije iz Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji namijenjenih španjolskoj regiji Valenciji. Bio sam izvjestitelj u sjeni EPP-a u vezi s financijski vrlo značajnom Odlukom o davanju jamstva iz proračuna Unije Europskoj investicijskoj banci za financiranje projekata izvan EU (30 milijardi eura) koja je usvojena u ožujku 2104. te će znatno pomoći svim zemljama u pretpristupnom procesu, ali i Ukrajini.

Pratim također teme vanjske politike, ustavnih, pravnih i ekonomskih pitanja, poljoprivrede, ribarstva, regionalne politike, istraživanja, zapošljavanja i mladih. Kao član Izaslanstva za odnose s jugoistočnom Europom sudjelovao sam na susretima s Albanijom, Bosnom i Hercegovinom, Crnom Gorom i Srbijom, kao i u radu Izaslanstva za odnose s Indijom. 

Dosada sam na plenarnim sjednicama održao preko dvjesto govora o nizu tema relevantnih za Hrvatsku i Europsku uniju. Nastojao sam upozoriti na konkretne probleme, poput onih s kojima su se susreli hrvatski špediteri nakon pristupa Hrvatske EU ili pak građani Slavonskog Broda zbog zagađenja zraka. Uputio sam niz zastupničkih pitanja, među ostalim o operacionalizaciji Dunavske i Jadransko-jonske strategije, o posljedicama elementarnih nepogoda i mogućoj pomoći kroz Europski fond solidarnosti za pet pogođenih županija, o ocjeni učinkovitosti Vijeća za regionalnu suradnju, o zapošljavanju hrvatskih državljana u institucijama EU, o korištenju hrvatskog jezika i odnosima EU s Bosnom i Hercegovinom.

Od samog početka svojeg mandata kontinuirano sam angažiran na terenu te redovito obilazim sve hrvatske županije. Održao sam brojna predavanja, govore, tribine, okrugle stolove u suradnji sa strankom, županijama, fakultetima, udrugama i komorama, a posebno sam se usmjerio prema problematici mladih, od obrazovanja preko mobilnosti do zapošljavanja. Organizirao sam niz zapaženih konferencija u Zagrebu i Bruxellesu. Njihove teme bile su među ostalim hrvatska književnost i kultura, ekonomski i financijski učinci članstva u Uniji, klimatske promjene, budućnost europske obrane, govor mržnje na internetu i nov položaj hrvatskog iseljeništva u EU. Govornici na tim dobro posjećenim konferencijama bili su ugledni dužnosnici, europski i saborski zastupnici te profesori i stručnjaci. Nastojao sam da moje aktivnosti budu i medijski popraćene.

U svojem radu posebno se zauzimam za približavanje Bosne i Hercegovine Europskoj uniji te za jačanje položaja tamošnjih Hrvata kao konstitutivnog naroda, te sam četiri puta službeno posjetio BiH. U okviru programa za posjetitelje organizirao sam u prosincu 2013. posjet članova Gradskog odbora HDZ-a Zagreba Strasbourgu, početkom travnja o. g. ugostio sam 45 članica Zajednice žena Katarina Zrinski u Bruxellesu, a 10 mladih članova organizacije ELSA sudjelovat će u svibnju na velikom događaju za mlade u Europskom parlamentu u Strasbourgu.

Zahvaljujem svojim suradnicama Marijani Balić, Mari Rimac-Jukić i Morani Mavriček te suradnicima Miroslavu Smetišku, Karlu Ressleru i Marku Miliću na potpori.