Andrej Plenković

Predsjednik Vlade Republike Hrvatske i predsjednik Hrvatske demokratske zajednice
Varaždin, Maruševec, Klenovnik, Višnjica, Trakošćan, Lepoglava, Ivanec | 7. 5. 2014.

Video-kronika posjeta Varaždinskoj županiji

Plenković: Svojim angažmanom željeli smo naglasiti inovativni karakter europskih zastupnika na političkoj sceni i približiti Europu što većem broju ljudi

Fokus naše kampanje i izbornog programa je na gospodarstvu, u prvom redu na malom i srednjem poduzetništvu, koje čini čak 99% strukture europskog gospodarstva. Želimo da Hrvatska i Europska unija budu stabilan pravni, porezni i gospodarski okvir u kojemu će doći do izražaja kreativnost i poduzetnički duh hrvatskih ljudi. Porezna rasterećenja omogućit će im da u cijelosti iskoriste i afirmiraju slobode i prava koja im pripadaju u Europskoj uniji, poručio je Plenković.