Andrej Plenković

Predsjednik Vlade Republike Hrvatske i predsjednik Hrvatske demokratske zajednice
Bruxelles | 7. 10. 2014.

Konferencija o strategiji EU za Jadransko-jonsku regiju

Zastupnik Andrej Plenković je zajedno sa županom Dubrovačko-neretvanske županije Nikolom Dobroslavićem i zastupnicom Dubravkom Šuicom bio domaćin konferencije »Uloga regija u provedbi EU Strategije za Jadransko-jonsku regiju«

Konferenciju, koja je održana u Europskom parlamentu i okupila više od 150 sudionika, otvorio je župan Nikola Dobroslavić, član Odbora regija EU. Župan je govorio o značaju što ga Dubrovačko-neretvanska županija – zajedno s partnerima iz drugih regija, u kojima živi oko 70 milijuna ljudi – pridaje suradnji u okviru Jadransko-jonske makroregije. Zauzeo se za provedbu zajedničkih projekata te osiguravanje sredstava u posebnoj proračunskoj liniji EU za Strategiju Jadransko-jonske regije.

Posebno je istaknuo ulogu obalnih županija, gradova i općina u višerazinskom upravljanju Strategijom i u provedbi njezinih četiriju stupova: plavom rastu, povezivanju regije, kvaliteti okoliša i održivom turizmu. Župan je predložio da se u zajedničke aktivnosti u okviru Strategije uključe Makedonija i Kosovo. Naglasio je nužnost boljega prometnog povezivanja država sudionica, a osobito važnost izgradnje Jadransko-jonske autoceste, koja bi izuzetno pozitivno utjecala na gospodarski razvoj država sudionica.

Zastupnik Plenković naglasio je značaj usvajanja Strategije EU za Jadransko-jonsku regiju na sastanku Europskog vijeća u listopadu, za vrijeme predsjedavanja Italije. Podsjetio je na sudjelovanje Hrvatske u Jadransko-jonskoj inicijativi od 2000. godine te na njezinu jasno profiliranu jadransku i sredozemnu orijentaciju, kao i na višegodišnji angažman u izradi strategije. Pozdravio je usvajanje Jadransko-jonske strategije, formulirane po uzoru na baltičku i dunavsku, koja će pridonijeti promicanju održiva gospodarskog i društvenog napretka u zemljama regije zahvaljujući rastu i otvaranju novih radnih mjesta.

Strategija će osigurati veću privlačnost i konkurentnost te bolju povezanost, uz očuvanje okoliša i ravnoteže u morskim i obalnim ekosustavima, pri čemu je bitan doprinos jedinica regionalne i lokalne samouprave, a Dubrovačko-neretvanska županija pruža u tom pogledu odličan primjer, kazao je Plenković. Zaključio je kako će Europski parlament i dalje pružati političku potporu Strategiji te se zauzimati za dodjelu odgovarajućih sredstava u okviru proračuna EU i učinkovito korištenje postojećih programa (Europski fondovi za ribarstvo i pomorstvo, Obzor 2020, Instrument za povezivanje Europe, LIFE, COSME, ADRIAPLAN, ADRIAREP, INTERACT i INTERREG itd.). Završno je rekao da će Strategija također pridonijeti politici proširenja Europske unije na zemlje kandidatkinje i potencijalne kandidatkinje među državama jugoistoka Europe.

Zastupnica Dubravka Šuica zauzela se za korištenje sredstava iz Transnacionalnog programa EU za Jadransko-jonsku regiju, koji će pridonijeti boljoj prometnoj povezanosti i projektima na području kulture, obrazovanja, znanosti i sveučilišne suradnje kako bi se osnažio jadranski i mediteranski identitet država sudionica.

Strategija EU za Jadransko-jonsku regiju obuhvaća četiri države članice EU (Hrvatsku, Grčku, Italiju i Sloveniju) te četiri države regije jugoistočne Europe (Albaniju, Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru i Srbiju). Među govornicima bili su također Colin Wolfe, predstavnik Opće uprave za regionalnu politiku Europske komisije, Gian Mario Spacca, predsjednik regije Marche i izvjestitelj Odbora regija za Strategiju, Rossella Rusca, predstavnica talijanskog predsjedništva u Vijeću Europske unije te Mato Škrabalo, stalni predstavnik Republike Hrvatske pri EU. U raspravama su sudjelovali predstavnici regija iz Grčke, Slovenije, Italije, Srbije, Bosne i Hercegovine, Albanije, Crne Gore i Hrvatske.