Andrej Plenković

Predsjednik Vlade Republike Hrvatske i predsjednik Hrvatske demokratske zajednice
Bruxelles | 2. 12. 2014.

Panel o sinergiji strategija za Dunavsku i Jadransko-jonsku regiju

U Europskom parlamentu u organizaciji potpredsjednika Odbora za vanjske poslove Andreja Plenkovića održan je panel o makroregionalnim strategijama EU-a

Na konferenciji su govorili Marian-Jean Marinescu (Rumunjska), Franc Bogovič (Slovenija), Georgios Kyrtsos (Grčka) te iz Europske komisije Hubert Gambs, direktor u Općoj upravi za pomorstvo i ribarstvo, Anna Repullo-Grau iz Opće uprave za regionalne politike te Colin Scicluna iz Kabineta povjerenika za proširenje Johannesa Hahna.

Raspravljena su dosadašnja postignuća u radu Dunavske strategije, u čijem je stvaranju sudjelovala i Hrvatska. Predstavljen je akcijski plan za provedbu Jadransko-jonske strategije koja će afirmirati Jadransku i mediteransku dimenziju Hrvatske. Zastupnik Plenković je zaključio kako će ove dvije Strategije pridonijeti učinkovitijem korištenju sredstava iz kohezijske politike Europske unije te prekograničnoj suradnji, a bit će i u funkciji politike proširenja Europske unije. Stoga je sinergijsko djelovanje posebno važno za Hrvatsku, jedinu članicu Europske unijekoja je i podunavska i jadranska odnosno mediteranska zemlja.

Na konferenciji je bilo nazočno više od 100 sudionika, među kojima i predstavnici Splitsko-dalmatinske i Vukovarsko-srijemske županije. Prisutne su također bile zastupnice Dubravka Šuica i Ruža Tomašić te Ante Sanader, zastupnik u Hrvatskom saboru.