Andrej Plenković

Predsjednik Vlade Republike Hrvatske i predsjednik Hrvatske demokratske zajednice
Bruxelles | 17. 6. 2015.

O migracijskoj politici EU za Hrvatski radio-Euranet Plus

Potpredsjednik Odbora za vanjske poslove EP-a Andrej Plenković sudjelovao je u emisiji »Citizens' Corner« Euranet Plus Hrvatske i HRT-a na temu migracijske politike EU i zaštite života migranata i azilanata. U raspravi su sudjelovali i zastupnici Tonino Picula, Ruža Tomašić i Davor Škrlec te članica EGSO-a Marina Škrabalo.

Govoreći o velikom priljevu ilegalnih imigranata na europski kontinent, Plenković je ocijenio da je zadatak nove migracijske politike EU da kvalitetno adresira solidarnost i odgovornost, jer se ne smije dozvoliti da samo dvije najizloženije zemlje. Grčka i Italija, podnesu najveći teret. Pritom treba voditi računa i o zemljama istočne Europe koje su izložene priljevu brojnih izbjeglica iz Ukrajine.

Osvrnuo se na dva problema. Prvi je pristup EU prema priljevu imigranata, koji treba biti spoj elemenata vanjske i unutarnje sigurnosti. U tom smislu, pozdravio je pomorsku operaciju na Mediteranu kojoj je cilj da se otkriju svi koji zarađuju na siromaštvu i bijegu imigranata, te eliminiraju brodovi za njihov transport. Drugi aspekt je unutar EU, budući da imigranti znaju koje zemlje nude najbolje socijalne pakete i uvjete za integraciju, poput Njemačke i Švedske.

Smatra da Hrvatska trenutno nije poželjna destinacija za imigrante jer je geografski zaštićena, provodi stroge kontrole granica zbog priprema za ulazak u Schengen te još nije prepoznata kao dio EU.

Stoga je poručio da Hrvatska treba doprinijeti razumnoj raspodjeli solidarnosti glede primanja i smještaja izbjeglica, ali uz kvalitetnu zakonsku regulativu. Drži da se pri izradi cjelovitog rješenja mora postići dogovor na razini Vijeća i odrediti preciznije kriterije raspodjele po zemljama u pogledu BDP-a, nezaposlenosti i trenutnom broju primljenih izbjeglica.

Podsjetio je kako je Hrvatska kao mala zemlja na početku svojih institucija 90-ih godina pokazala izuzetnu solidarnost, zbrinuvši velik broj prognanika i izbjeglica.