Andrej Plenković

Predsjednik Vlade Republike Hrvatske i predsjednik Hrvatske demokratske zajednice

Europska i vanjska politika

Provedba politike tržišnog natjecanja

akt144 m

Zastupnik Plenković smatra da usmeno pitanje što ga je postavio zastupnik Custaş u ime Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku odražava brigu Europskog parlamenta za daljnje aktivno promicanje suradnje radi provedbe politike ...

5. 2. 2014.

O napretku Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Makedonije

akt149 m

Kao član Izaslanstva za odnose sa zemljama jugoistočne Europe, zastupnik Plenković govorio je u zajedničkoj raspravi o izvješćima o napretku Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Makedonije prema Europskoj uniji te je podržao ..

5. 2. 2014.

Autorska i srodna prava

akt143 m

Zastupnik Plenković govorio je o izvješću o prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o kolektivnom upravljanju autorskim i srodnim pravima te o izdavanju dozvola za internetsko korištenje glazbenih djela na unutarnjem tržištu ...

4. 2. 2014.

Budućnost malih poljoprivrednih gospodarstava

akt142 m

Zastupnik Plenković podržao je izvješće kolege Siekierskog o budućnosti malih poljoprivrednih gospodarstava, koja su važan element europskog poljoprivrednog modela i razvoja ruralnih područja

4. 2. 2014.

Provedba Direktive o nepoštenoj poslovnoj praksi

akt150 m

Plenković je naglasio da je cilj Izvješća, a ujedno i Direktive, učinkovitost zakonskih mjera te puzdanje potrošača i prodavača u sigurnost transakcija na unutarnjem tržištu

4. 2. 2014.

Lokalne i regionalne posljedice razvoja pametnih mreža

akt139 m

Plenković je govorio u raspravi o izvješću kolegice Schroedter koje se odnosi na lokalne i regionalne posljedice razvoja pametnih mreža, koje će omogućiti sve veći prihvat energije iz obnovljivih izvora u elektroenergetske sustave država ...

3. 2. 2014.

Primjena prava Europske unije i bolja izrada zakona

akt140 m

Povodom 29. godišnjeg izvješća o praćenju primjene prava EU-a za 2011. zastupnik Plenković govorio je o postupcima povrede prava EU

3. 2. 2014.

Pojednostavljenje usvajanja javnih isprava unutar Europske unije

akt141 m

Zastupnik Plenković sudjelovao je u raspravi i podržao Izvješće zastupnika Rapkaya o priejdlogu uredbe za pojednostavljenje usvajanja određenih javnih isprava u članicama EU

3. 2. 2014.

Izvješće o analizi stanja u pravosuđu EU-a

akt138 m

Zastupnik Plenković govorio je o izvješću kolege Tadeusza Zwiefskog o analizi stanja pravosuđa u EU na području građanskog i upravnog prava u državama članicama

3. 2. 2014.