Andrej Plenković

Predsjednik Vlade Republike Hrvatske i predsjednik Hrvatske demokratske zajednice

Europska i vanjska politika

Vanjska i sigurnosna politika EU

akt045 m

Zastupnik Plenković je održao izlaganje o godišnjem izvješću Vijeća o provedbi Zajedničke vanjske i sigurnosne politike EU

23. 10. 2013.

Plenković o proračunu Europske unije za 2014.

akt039 m

Kao član Odbora za proračun Plenković je istaknuo kako je, unatoč činjenici da je proračun Europske unije za 2014. manji za 6% u odnosu na proračun iz 2013., važno europskoj javnosti uputiti pozitivnu poruku uoči konačnog usvajanja Višegodišnjeg ...

22. 10. 2013.

Europska politika susjedstva

akt044 m

Zastupnik Plenković je ocijenio kako je uspješnost Europske politike susjedstva Europske unije svojevrsni indikator atraktivnosti Europske unije kao političkog projekta

22. 10. 2013.

Pretpristupni fondovi na području pravosuđa i borbe protiv korupcije

akt041 m

Zastupnik Plenković je istaknuo kako se radi o značajnom Izvješću rumunjske zastupnice Macovei, koje u fokus stavlja prijedlog za alociranje više sredstava iz Pretpristupnog programa pomoći II (IPA II) za reformu pravosuđa i borbu protiv ...

21. 10. 2013.

Trgovinska politika EU prema zemljama Istočnog partnerstva

akt037 m

Zastupnik Plenković istaknuo je da je trgovinska politika Eurospke unije važan aspekt ukupnih političkih, sigurnosnih i gospodarskih odnosa prema zemljama Istočnog partnerstva

21. 10. 2013.

Ususret UN-ovoj konferenciji o klimatskim promjenama

akt036 m

UN-ova konferencija, koja će se održati u Varšavi, važan je međukorak u raspravama koje se vode uoči novoga globalnog i pravno obvezujućeg dogovora u Parizu, istaknuo je Plenković

21. 10. 2013.

Intervju u emisiji Global na BHRT-u

akt042 m

Zastupnik Andrej Plenković bio je gost u vanjskopolitičkom magazinu Global na Radio-televiziji Bosne i Hercegovine

21. 10. 2013.

Uloga lokalnih vlasti i civilnog društva u razvojnoj politici EU-a

akt040 m

Zastupnik Plenković govorio je u okviru rasprave o Izvješću zastupnice Corine Cretu na temu uloge lokalnih vlasti i civilnog društva u kontekstu razvojne politike Europske unije

21. 10. 2013.

Tribina »Europska unija – potencijali i mogućnosti«

akt038 m

S ciljem jačanja suradnje Hrvatske i BiH, te pune potpore hrvatskom narodu u BiH u europskoj perspektivi, 18. i 19. listopada 2013. godine zajedno s kolegicama Dubravkom Šuicom, Ivanom Maletić i Zdravkom Bušić sudjelovao sam ...

19. 10. 2013.