Andrej Plenković

Predsjednik Vlade Republike Hrvatske i predsjednik Hrvatske demokratske zajednice

Tema: Sabor

Hrvatski sabor, 27. 5. 2013. (1)

video

Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnom odvjetništvu, s konačnim prijedlogom zakona, hitan postupak, prvo i drugo čitanje

27. 5. 2013.

Hrvatski sabor, 10. 4. 2013. (1)

video

Aktualno prijepodne: europske teme kao lokalne teme

10. 4. 2013.

Hrvatski sabor, 10. 4. 2013. (2)

video

Aktualno prijepodne: europske teme kao lokalne teme

10. 4. 2013.

Hrvatski sabor, 21. 2. 2013. (3)

video

Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o državnim službenicima, s konačnim prijedlogom zakona, hitan postupak, prvo i drugo čitanje

21. 2. 2013.

Hrvatski sabor, 21. 2. 2013. (2)

video

Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o državnim službenicima, s konačnim prijedlogom zakona, hitan postupak, prvo i drugo čitanje

21. 2. 2013.

Hrvatski sabor, 21. 2. 2013. (1)

video

Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o državnim službenicima, s konačnim prijedlogom zakona, hitan postupak, prvo i drugo čitanje

21. 2. 2013.

Hrvatski sabor, 19. 2. 2013. (1)

video

Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izborima zastupnika iz Republike Hrvatske u Europski parlament, s konačnim prijedlogom zakona, hitan postupak, prvo i drugo čitanje

19. 2. 2013.

Hrvatski sabor, 19. 2. 2013. (2)

video

Prijedlog migracijske politike Republike Hrvatske za razdoblje 2013–2015.

19. 2. 2013.

Hrvatski sabor, 15. 2. 2013.

video

Izvješće o stanju u prostoru u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2008. do 2012. godine

15. 2. 2013.