Andrej Plenković

Predsjednik Vlade Republike Hrvatske i predsjednik Hrvatske demokratske zajednice

Tema: Sabor

Hrvatski sabor, 14. 2. 2013.

video

Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe

14. 2. 2013.

Hrvatski sabor, 13. 2. 2013. (1)

video

Konačni prijedlog zakona o sudovima, drugo čitanje

13. 2. 2013.

Hrvatski sabor, 13. 2. 2013. (2)

video

Konačni prijedlog zakona o sudovima

13. 2. 2013.

Hrvatski sabor, 13. 2. 2013. (3)

video

Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnom sudbenom vijeću

13. 2. 2013.

Hrvatski sabor, 31. 1. 2013.

video

Prijedlog zakona o potvrđivanju ugovora između Republike Hrvatske i Crne Gore o Euroatlantskom partnerstvu; prijedlog zakona o potvrđivanju ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade ...

31. 1. 2013.

Hrvatski sabor, 12. 12. 2012. (1)

video

Konačni prijedlog zakona o registru birača, drugo čitanje

12. 12. 2012.

Hrvatski sabor, 12. 12. 2012. (2)

video

Konačni prijedlog zakona o registru birača, drugo čitanje

12. 12. 2012.

Hrvatski sabor, 12. 12. 2012. (3)

video

Konačni prijedlog zakona o registru birača, drugo čitanje

12. 12. 2012.

Hrvatski sabor, 12. 12. 2012. (4)

video

Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, drugo čitanje; konačni prijedlog zakona o lokalnim izborima

12. 12. 2012.