Andrej Plenković

Predsjednik Vlade Republike Hrvatske i predsjednik Hrvatske demokratske zajednice

Tema: Zaštita potrošača

Sustav domovinske sigurnosti spreman je za požarnu sezonu

Predsjednik Vlade Plenković započeo je posjet Istarskoj županiji u Lupoglavu, gdje je pratio vježbu »Sigurnost 23«, da bi potom u Balama sudjelovao u konferenciji »Izazovi zelene tranzicije 2023.«

16. 6. 2023.

Fiksiramo cijene goriva na svim crpkama, osim onih na autocestama

Premijer Plenković predstavio je danas nove Vladine mjere kojima su fiksirane najviše maloprodajne cijene na benzinskim postajama koje se ne nalaze na autocestama, čime su omogućene znatne uštede

20. 6. 2022.

Pri uvođenju eura prva je i najvažnija zaštita potrošača

Uvođenjem eura valutni rizik i mjenjački troškovi za stanovništvo će nestati, imat ćemo trajnu korist od pritiska na smanjenje kamatnih stopa te će euro dati poticaj međunarodnoj razmjeni dobara i usluga

20. 1. 2022.

Pronaći ćemo zadovoljavajuće rješenje za prekoračenja po tekućim računima

Nakon sastanka s predsjednicima uprave banaka ministar financija Marić poručio je da bi dopušteno prekoračenja moglo postati predominantno, za razliku od trenutne situacije, u kojoj je gotovo 95% prešutnih

8. 9. 2021.

Putovanja u paket-aranžmanima i potpomognutim putnim aranžmanima

Zastupnik Andrej Plenković podržao je izvješće o prijedlogu Direktive koja se odnosi na putovanja u paket-aranžmanima i potpomognutim putnim aranžmanima

12. 3. 2014.

Provedba Direktive o nepoštenoj poslovnoj praksi

akt150 m

Plenković je naglasio da je cilj Izvješća, a ujedno i Direktive, učinkovitost zakonskih mjera te puzdanje potrošača i prodavača u sigurnost transakcija na unutarnjem tržištu

4. 2. 2014.

Rasprava o Programu za potrošače 2014–2020.

akt116 m

Zastupnik Plenković sudjelovao je u raspravi o Programu za potrošače 2014–2020, koji je predstavio povjerenik Neven Mimica

14. 1. 2014.

Saslušanje Nevena Mimice, predloženog člana Europske komisije

ep011 m

Na sastanku Odbora za unutarnje tržište i zaštitu potrošača Europskog parlamenta održano je saslušanje Nevena Mimice, predloženog člana Europske komisije iz Hrvatske koji bi rukovodio politikom zaštite potrošača

4. 6. 2013.