Andrej Plenković

Predsjednik Vlade Republike Hrvatske i predsjednik Hrvatske demokratske zajednice

Tema: Pravna stečevina Europske unije

Odgovor Komisije na pitanje o hrvatskom Zakonu o prebivalištu

Komisija je svjesna pitanja te ga proučava u kontekstu trenutačne cjelovite procjene prenošenja i provedbe Direktive 2004/38/EZ u hrvatski pravni poredak, osobito u vezi s načelom proporcionalnosti

17. 2. 2015.

Kašnjenje Vlade u provedbi acquisa EU

U izjavi za Novu TV zastupnik Plenković osvrnuo se na nesnalaženje Vlade i nedostatan angažman diplomacije u uvjetima članstva u EU, nezastupljenost Hrvatske na ministarskoj razini na sastanku Vijeća ministara te na...

22. 8. 2014.

Predavanje o prevođenju pravne stečevine EU na hrvatski jezik

ep026 m

Na zatvaranju Međunarodne ljetne škole prevođenja TRANS-2013 koja je održana na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mariboru zastupnik Andrej Plenković održao je predavanje o višegodišnjem procesu prevođenja pravne stečevine ...

13. 7. 2013.

Hrvatski sabor, 23. 2. 2012.

video

Prijedlog plana usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije za 2012. godinu

23. 2. 2012.